Dohled technologií

Unikátní řešení pro Vaše IT

Přehled vlastností

Být tam, kde Vaši zákazníci potřebují, aniž byste tam byli?

Pracujete v oblasti IT a stává se Vám, že Váš zásah je v jednu chvíli vyžadován na dvou místech najednou? Vzdálený přístup a nástroje pro vzdálenou správu na pozadí Vám pomohou tuto situaci vyřešit a poskytnout Vašim zákazníkům bezproblémovou a bezpečnou podporu ať už jste kdekoli. Jediným kliknutím do portálu webového rozhraní služby Dohled IT získáte rychlý a snadný vzdálený přístup k serveru či pracovní stanici. Sečteno a podtrženo, využitím služby Dohled IT zístáte ještě větší kontrolu nad IT službami u Vašich klientů a schopnost třídit a řešit veškeré požadavky a problémy odkudkoliv a hned.

Věnujte méně času všedním a rutinním úkolům

S portálem Dohled IT získáte schopnost snadno a efektivně definovat své vlastní servisní plány. V definice těchto plánů pak můžete snadno kombinovat automatické spouštění, v systému předdefinovaných servisních úloh, s vlastními skripty. Samozřejmostí je také možnost, v rámci administrátorského dashboardu, sledovat, zda zadané servisní úlohy proběhly a s jakým výsledkem, včetně možnosti nastavení notifikací např. o neúspěšně ukončených akcích. Využitím automatizované údržby v Dohled IT Vám odpadne úmorná rutina a služba zákazníkovi bude ještě kvalitnější.

Bezpečnost zaručena

Pošlete polibek na rozloučenou ad-hoc aktualizacím systémů s operačními systémy Microsoft Windows a přestaňte mít obavy o bezpečnost zařízení ve spravované počítačové síti. Dohled IT obsahuje robustní patch management, který skenuje zařízení ve spravované síti a automaticky, nebo na vyžádání, provádí aplikaci aktualizací na všech dohledovaných zařízeních. Dohled IT Vám dává všechny potřebné funkce a nástroje, které potřebujete k efektivní instalaci a správě záplat a to pro všechny podporované verze operačních systémů Microsoft a dalších vybraných aplikací a to ve všech jazycích podporovaných výrobcem. 

...pro ještě větší efektivitu

V rámci služby Dohled IT můžete použít také vlastní skripty pro provádění a sledování vlastních úloh údržby. Jde o velmi mocný nástroj,  který vám pomůže umožní efektivně reagovat na individuálních potřeby a požadavky zákazníků. Tato funkcionalita je velmi univerzální a poskytuje podporu pro 8 nejpopulárnějších skriptovacích jazyků. Můžete tak využít vlastních nebo cizích skriptů (např. z jiných dohledových nástrojů) pro sledování hardwaru nebo aplikací a automatizovat tak prakticky neomezený počet klíčových úkolů údržby.

Zjistit problém - upozornit - opravit ... Jednoduché

Ano, při využití je to takto jednoduché a navíc efektivní. Ať už jde o operační systém Microsoft Windows, Linux nebo macOS, jsou veškeré informace o jeho stavu a funkčnosti vzdáleně monitorovány službou Dohled IT a v reálném čase zobrazovány ve webovém portálu služby. Kritické stavy jsou pak navíc notifikovány formou e-mailu nebo SMS. Administrátoři tak velice často získají rozhodující časový náskok, který je nutný pro vyřešení problému ještě předtím, než dojde k omezení práce koncových uživatelů. Monitorovat je možno chování hypervisoru (např. VMware), operačních systémů serverů, pracovních stanic, notebooků a veškerých SNMP zařízení. Tímto získáváte další nástroj pro to, aby IT systémy zákazníků běžely bez výpadků a s maximálním dosažitelným výkonem.

Kompletní přehled nad spravovanou IT infrastrukturou

Služba Dohled IT Vám umožní získat globání i detailní informace o všem, co k efektivní správě IT infrastruktury potřebujete. Formou přehledných reportů získáte ucelený přehled o tom, co se ve spravované IT infrastruktuře děje. Uvidíte například informaci o počtu spuštěných serverů a stanic, dostupnosti serverů, stavu naplánovaných úloh, počtu chybových hlášení, stavu patch management systému a celé řadě dalších informací, které jsou nutné k tomu, abyste získali přehled o tom, zda-li je vše v pořádku či zda je nutný zásah administátora. 

K tomu si přidejte možnost vlastního nastavení notifikací o údalostech, kdy si můžete, které události Vám budou proaktivně notifikovány a jakým způsobem (e-mail, SMS) a můžete si být jisti, že máte vše pod kontrolou.

Přehled o všech zařízeních v počítačové síti

S touto funkcionalitou služby Dohled IT budete mít online přehled o nově připojených zařízeních do sítě. Můžete se tak včas rozhodnout, zda-li jde o schválená zařízení a začít je spravovat, tak aby nepředstavovala nebezpečí a nebo jejich činnost v síti zakázat a předejít tak případným problémům. Tímto si udržíte přehled o spravované síti a navíc udržíte úroveň zabezpečení a stabilitu provozovaných služeb.